آلفاباکس


تجربه ذهنی یک سوال

نشستم فیلم The Great Dictator چاپلین رو دیدم.سخنرانی آخرشو فکر میکنم همه دیدن. برخلاف تصور قبلیم، زیاد از فیلم خوشم نیومد. از کل فیلم فقط دوجاشو میپسندم. یکی همون سخنرانی آخر فیلمه و اون یکی، یه مونولوگه که شاید خود همین، اندازه همه چی ارزش داشت. فکر میکنم اگه دو ساعت بشینم که فقط این حرفو بشنوم ارزش داره.

دختر نشسته و با آرایشگر(چاپلین) حرف میزنه. خودش سوال میپرسه و خودشم جواب میده.

"آیا به خدا اعتقاد داری؟ من که آره. ولی اگه خدایی نبود تو طور دیگه ای زندگی میکردی؟ من نه"

فکر کنم اگه به همه 4 حالت جواب دادن به این سوال ها فکر کنیم، طرز تفکرمون راجع به این مسئله خیلی بهتر بشه نسبت به وقتی که به همچین سوالی فکر نکنیم.منبع این نوشته : منبع
سوال ,فیلم